سرای فرهنگ و هنر سیستان

نگار خانه سیستانزنان و کودکان سیستانی ...

مادران در همیشه ی تاریخ ، بار اصلی ِ انتقال ِ آداب و رسوم در همه ی فرهنگ ها رو به دوش کشیده اند ...

مادر  ِ فرهیخته، پیش از به دنیا آمدن ِ فرزند با ترانه ها و شعرهایی که زمزمه می کند ، کار آموزش به فرزند ِ دلبند را آغاز  و پا به پای ِ گهواره ، فرهنگ را می بالد و در روح ِ فرزند متبلور می کند ...

...

مادران سیستانی با بحث و بیت ها* ، آئیکه ها** و آسوکه هایی ***که پای ِ گازَک**** ها برای کودکان می خواندند ، شجاعانه در برابر  ِ شن باد های ِ وحشی ، ایستادند...

ایستادند و طلایه دار  ِ فرهنگی شدند که از تشنگی جان می داد...

مادران ِ این سرزمین ، سال هاست زیر ِ لب ، زمزمه کنان با صبر و حوصله ، گذشته را به آینده پُل می زنند ...

 


روایت آسوکه های سیستان برای بچه ها

  


آشنایی کودکان با صنایع دستی آموزش سوزن دوزی به کودکان 


آموزش حصیر بافی با برگ نخلآموزش ساخت لَبَتک ( لعبتک ) به کودکانشکل های هندسی به کار رفته در فرش و سوزن دوزی های سیستانکودک - دیروز - امروز 


*بحث و بیت : نوعی مناظره و  دوبیتی هایی با مضمون عاشقانه و درون مایه های اجتماعی ،که سیستانی ها در جشن ها و محافل خانوادگی و دوستانه همزمان با نواختن دارِه ( داریه ) می خوانند.

**آئیکه : لالایی در گویش ِ سیستانی

***آسوکه : داستان ، افسانه در گویش سیستانی

****گازَک / گاز  ( gaz) : گهواره در گویش سیستانی


 پ . ن : عکس ها از  این جا  برداشته شده اند ...منبع : zaraya.ir
تاریخ انتشار :  ۹۰/۱۰/۱۵ساعت  | توسط : يسنا  |